Erp system là gì và những lưu ý khi triển khai ERP

Erp là một hệ thống hoạch định ra các nguồn lực của doanh nghiệp và là một vấn đề đang được các doanh nghiệp hiện nay quan tâm. Tuy nhiên, đối với phần lớn mọi người, đây vẫn là những khái niệm khá mơ hồ. Mặt khác, vẫn có nhiều trường hợp các doanh nghiệp dù nắm được Erp system là gì nhưng khi triển khai vẫn còn lỏng lẻo và chưa đạt được hiệu quả cao. 
 
Tìm hiểu chung về Erp 
ERP là viết tắt của 3 từ tiếng Anh gồm có E là Enterprise (doanh nghiệp), R là Resource (Tài nguyên) và P là Planing (kế hoạch). Đây được xem là 3 yếu tố quan trọng đối với các doanh nghiệp trong bất cứ lĩnh vực nào. 
Đầu tiên, với E là Enterprise – doanh nghiệp. Đích hướng tới của Erp là một doanh nghiệp có những phòng ban được hợp nhất với nhau trên một nền tảng tích cực và đáp ứng được các nhu cầu hoạt động của công ty cũng như những yêu cầu đến từ khách hàng. 
Tiếp theo, R là Resource – nguồn lực hay tài nguyên, hiểu ở đây là các nguồn lực của doanh nghiệp trên nhiều yếu tố như là tài chính, nhân công, cơ sở kỹ thuật. Đối với một doanh nghiệp cụ thể cần phải có được những nguồn tài lực thiết yếu để có thể đảm bảo được nền tảng cho doanh nghiệp hoạt động một cách vững mạnh. 
Với P là Planing. Một doanh nghiệp cần có những hoạch định về các kế hoạch và phương hướng hoạt động cho các mình trong tương lai. Các loại phần mềm quản lý này sẽ cung cấp các thông tin cũng như hỗ trợ cho các nhà quản lý về việc quản lý và hoạch định các kế hoạch cũng như phương hướng phát triển của doanh nghiệp. Sau khi nắm bắt được erp system là gì, mỗi doanh nghiệp cần phải có bước vận dụng để triển khai Erp một cách tốt nhất. 
 
Những tiêu chuẩn để đạt được hệ thống Erp 
Để một doanh nghiệp có được hệ thống đạt chuẩn Erp chính là doanh nghiệp đó cần phải đạt được những tiêu chí nhất định. Đầu tiên, doanh nghiệp đó cần được thiết kế và tổ chức theo từng phần của nghiệp vụ. Mỗi bộ phận và mỗi chức năng kinh doanh đều cần có những phần nghiệp vụ tương ứng. Với mỗi Module cũng cần có những erp theo từng giai đoạn. 
Tiếp theo, các module trong doanh nghiệp cần phải có các tính chất như là tính mở, tính chặt chẽ và cuối cùng là khả năng phân tích quản trị. Việc phối hợp được các tiêu chuẩn cũng như đạt được các tính năng này sẽ góp phần không nhỏ vào sự thành công trong các hoạt động kinh doanh của công ty. Có rất nhiều ghi nhận các doanh nghiệp triển khai erp tốt và đã có những bước thành công trong các hoạt động. 
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *