Lưu trữ hàng tháng: Tháng Ba 2018

Không khởi tố được đâu, Trong hoàn cảnh đó, cô giáo hoàn toàn có thể không cần phải quỳ mà

Không khởi tố được đâu Trong hoàn cảnh đó, cô giáo hoàn toàn có thể không cần phải quỳ mà. Chỉ có thể khởi tố vị phụ huynh học luật, khi chứng minh được anh ta dùng vũ lực, uy quyền ép cô... Read More | Share it now!

Mục này được đăng tải tại Chưa được phân loại on by .

Chị Tiến , Về lĩnh vực của chị, thầy cãi tui thấy có những thứ đang thay đổi đến lạ

Chị Tiến Về lĩnh vực của chị, thầy cãi tui thấy có những thứ đang thay đổi đến lạ. Chưa bao giờ những nhà thuốc tây mọc lên dày đặc đến thế, có những tiệm to như cái siêu thị. Chưa bao... Read More | Share it now!

Mục này được đăng tải tại Chưa được phân loại on by .

Nhà nông, nhà công, nhà binh, nhà văn, nhà thơ nhà giáo nhà báo cách mạng từ ngày tuốt gươm theo đảng để không chịu…

Nhà nông, nhà công, nhà binh, nhà văn, nhà thơ nhà giáo nhà báo cách mạng từ ngày tuốt gươm theo đảng để không chịu sống quỳ nữa. Bao nhiêu năm bom rơi đạn nổ trong chiến tranh, bao nhiêu năm đói... Read More | Share it now!

Mục này được đăng tải tại Chưa được phân loại on by .

Nhà nông, nhà công, nhà binh, nhà văn, nhà thơ nhà giáo nhà báo cách mạng từ ngày tuốt gươm theo đảng để không chịu…

Nhà nông, nhà công, nhà binh, nhà văn, nhà thơ nhà giáo nhà báo cách mạng từ ngày tuốt gươm theo đảng để không chịu sống quỳ nữa. Bao nhiêu năm bom rơi đạn nổ trong chiến tranh, bao nhiêu năm đói... Read More | Share it now!

Mục này được đăng tải tại Chưa được phân loại on by .