Hôm qua Vinh có đọc được một bài báo trên tường nhà anh Hai An Tran Ngo với nội dung “Phía sau những bức ảnh lay động…

Hôm qua Vinh có đọc được một bài báo trên tường nhà anh Hai An Tran Ngo với nội dung "Phía sau những bức ảnh lay động cảm xúc nhất 2017 của Reuters" (Link ở phía dưới ạ). Nội dung bài viết... Read More | Share it now!