Tất cả đã sẵn sàng cho đêm Nguyên tiêu lần thứ XVI; chương trình chính bắt đầu từ 19g, cuộc thi Thơ lục bát nhanh…

Tất cả đã sẵn sàng cho đêm Nguyên tiêu lần thứ XVI; chương trình chính bắt đầu từ 19g, cuộc thi Thơ lục bát nhanh khởi động lúc 14g. Mời các bạn tham dự, địa điểm đình Bình Thủy chiều nay... Read More | Share it now!

20h45 tối nay xin mời quý vị quan tâm đến phóng viên chiến trường tham gia Tổng tiến công nổi dậy Mạu Thân 1968 theo…

20h45 tối nay xin mời quý vị quan tâm đến phóng viên chiến trường tham gia Tổng tiến công nổi dậy Mạu Thân 1968 theo dõi phóng sự trên Quốc phòng Việt Nam ạ ... Read More | Share it now!