Đêm

Đêm …….!!!Nhìn người ta tôi ao ước…Bao nhiêu cái mơ ước vẫn chưa thực hiện được…!Cảm giác bây giờ thật sự thèm được yêu thương , thèm được nũng nĩu , thèm được cùng nhau... Read More | Share it now!